^
Logo

Problemy związane z miejscem instalacji głównego licznika wody

| 12 października 2020

W tym artykule chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w sprawach dotyczących umiejscowienia licznika głównego, służącego do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej.

 

Bardzo często spotykamy się z sygnałami naszych Klientów, którzy napotykają na problemy wynikające z umiejscowienia przez zakład wodociągowy na ich nieruchomości głównego licznika w miejscu, które nie zapewnia warunków wymaganych dla utrzymania tego urządzenia we właściwych warunkach, bez narażania go na uszkodzenie. Najczęstszym przypadkiem jest lokalizowanie liczników w nisko położonych studzienkach gruntowych, w których notorycznie dochodzi do podchodzenia wód i zalewania nimi urządzenia pomiarowego. Z reguły dotyczy to starszych budynków, przy których sieci i przyłącza projektowane i wykonywane były w latach 80-tych i wcześniej. Zazwyczaj okazuje się, że w tego typu sprawach, z którymi zgłaszają się nasi Klienci, niestety nie mieli oni wielkiego wpływu na sposób wykonania i przyłączenia sieci wodociągowej. Przepisy techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w pewnych przypadkach pozwalają bowiem na właśnie takie umiejscowienie licznika głównego.

 

Nie trudno jest domyśleć się, że montowanie licznika w studzience, która jest regularnie zalewana wodą, to nienajlepszy pomysł. Po pierwsze problemy może sprawiać chociażby odczyt stanu takiego licznika – właściciel nieruchomości musiałby za każdym razem wypompować wodę. Po drugie, środowisko wodne co do zasady nie jest jednak najlepszym środowiskiem do funkcjonowania wszelkiej maści urządzeń. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, iż z reguły to właśnie na właścicielu nieruchomości będzie ciążył obowiązek utrzymywania studzienki w stanie gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie licznika, zaś ewentualne szkody mogą rodzić dla niego negatywne konsekwencje finansowe, związane chociażby z potrzebą naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia pomiarowego.

 

Na szczęście w wielu przypadkach jest wyjście z tego typu sytuacji. Istnieją bowiem pewne rozwiązania o charakterze administracyjno-technicznym, które pozwalają na zmianę zaistniałego stanu. Tych z Państwa, którzy spotkali się z opisanymi powyżej problemami i chcieliby im zaradzić, serdecznie zapraszamy do kontaktu.  Z chęcią pomożemy Państwu w ich rozwiązaniu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także