^
Logo

Blog

Sekcja „Blog” to zbiór aktualnych ciekawostek ze świata prawa i gospodarki. Publikujemy tu krótkie informacje, wybrane spośród materiałów pojawiających się w Internecie. Staramy się dobierać tematykę naszego Bloga tak, by pojawiające się tutaj „newsy” były dla czytelników jak najbardziej ciekawe i przydatne.

Zmiany w KSH


W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz […]

Kary umowne


Celem kar umownych jest wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami poprzez skłonienie stron do ścisłego wypełnienia postanowień umowy. Prawidłowo ukształtowana […]

Status uchodźcy


Zgodnie z Konwencją dotycząca statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. termin „uchodźca” stosuje się do osoby, […]

Ustawa o obronie Ojczyzny


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 18 marca 2022 r. podpisał ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ustawa 23 […]