^
Logo

Blog

Sekcja „Blog” to zbiór aktualnych ciekawostek ze świata prawa i gospodarki. Publikujemy tu krótkie informacje, wybrane spośród materiałów pojawiających się w Internecie. Staramy się dobierać tematykę naszego Bloga tak, by pojawiające się tutaj „newsy” były dla czytelników jak najbardziej ciekawe i przydatne.

Zastrzeżenie numeru PESEL


Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy udzielaniu np. kredytu lub […]

Umowa przechowania


Stronami umowy przechowania są przechowawca (depozytariusz) i składający (deponent). Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu […]

Ostateczna decyzja w k.p.a.


Zgodnie z procedurą administracyjną decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, […]

Krajowa Sieć Onkologiczna


Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej określa m.in: • organizację i zasady funkcjonowania Krajowej Sieci […]

Res iudicata


Zasada prawa tłumaczona jako rzecz osądzona, powaga rzeczy osądzonej. Wywodzi się ona z szerszej zasady prawa rzymskiego ne bis in […]

Krajowy Rejestr Sądowy


Rejestr („KRS”) składa się z: • rejestru przedsiębiorców; • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych […]