^
Logo

Blog

Sekcja „Blog” to zbiór aktualnych ciekawostek ze świata prawa i gospodarki. Publikujemy tu krótkie informacje, wybrane spośród materiałów pojawiających się w Internecie. Staramy się dobierać tematykę naszego Bloga tak, by pojawiające się tutaj „newsy” były dla czytelników jak najbardziej ciekawe i przydatne.

Status prawny spółdzielni


Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków […]

Pobyt obcych wojsk w Polsce


Pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych […]

Zaostrzony kodeks karny


Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 13 grudnia […]