^
Logo

500+ wypłaci ZUS

| 26 listopada 2021
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie obsługę świadczenia wychowawczego, powszechnie znanego jako „500+”.
 
Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, nie zmienia ona podstaw funkcjonowania świadczenia wychowawczego, nie ogranicza ani nie zmienia kręgu osób uprawnionych lub wysokości przyznawanego świadczenia.
 
Celem zmian legislacyjnych jest wyłącznie optymalizacja procesu obsługi świadczenia, przez wykorzystanie coraz bardziej powszechnych narzędzi, jakimi są systemy informatyczne, oraz położenie nacisku na bezgotówkowe formy wypłaty świadczenia wychowawczego, a także dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z przyznawaniem i przekazaniem uprawnionym środków pieniężnych.
 
W wyniku zmian ZUS odciąży samorząd terytorialny stając się organem właściwym do spraw związanych ze świadczeniem 500+. Dla beneficjentów świadczenia istotną kwestią jest fakt, że to ZUS od 1 stycznia 2022 r. stanie się właściwy do przyjmowania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia i jego wypłaty, w tym wydawania decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, zmiany prawa do tego świadczenia albo rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.
 
Kolejną istotna zmian to sposób składania wniosków o 500+. Wnioski te składane będą wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą dotychczas dostępnych systemów teleinformatycznych, tj.:
– PUE ZUS,
– systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
– systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także