Categories for Kancelaria

Fundacja rodzinna


21 lutego 2023 r. pod poz. 326 w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o fundacji rodzinnej. Ustawa reguluje kwestię organizacji […]

Spółdzielnia mieszkaniowa


Spółdzielnie mieszkaniowe spośród innych spółdzielni wyróżnia cel i przedmiot działalności. Głównym celem działania tego rodzaju spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych […]

Status prawny spółdzielni


Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków […]