Categories for Kancelaria

Prokuratoria Generalna


Zadania i funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej . […]

Przepisy epizodyczne


Bywa tak, że nowy akt prawny powinien regulować stany wyłącznie w określonym czasie. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, […]

Umowa leasingu


Leasing to umowa oparta na konstrukcji dzierżawy i kredytu kupieckiego, w polskim obrocie prawnym funkcjonowała od lat osiemdziesiątych XX w. […]