Categories for Kancelaria

Wprowadzono stan wyjątkowy


Stan wyjątkowy to obok stanu wojennego i stanu klęski żywiołowej jeden ze stanów nadzwyczajnych, których wprowadzenie przewiduje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej […]