Categories for Kancelaria

Wyrok SN w sprawie zachowku


Sąd Najwyższy otrzymał pytanie prawne: czy w świetle regulacji art. 1002 k.c. roszczenie o zachowek, przechodzi na spadkobierców osoby uprawnionej, […]

Hierarchia aktów prawnych


Obowiązująca w Polsce hierarcha aktów prawnych przedstawia się następująco (kolejność od najważniejszego): 1) Konstytucja – powszechnie nazywana ustawą zasadniczą. Jest […]

Opłata klimatyczna


Wyjeżdżając na wczasy każdy z nas zobowiązany jest do opłacenia tzw. opłaty klimatycznej. Powstaje więc zasadne pytanie cóż to jest […]

Karta dużej rodziny


Wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. […]

Umowa pożyczki


Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego (w praktyce strony umowy pożyczki nazywane są pożyczkodawcą i […]