Categories for Kancelaria

Przesłanki rozwodu


Sprawy dotyczące rozwodu małżonków toczą się w trybie procesowym przed sądem okręgowym. Sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu […]

Karta dużej rodziny


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (co najmniej z trojgiem dzieci), regulowany ustawą z […]