Categories for Kancelaria

Urlop ojcowski


Niezależnie od uprawnień matki, ojcu dziecka pozostającemu w stosunku pracy przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Ojciec dziecka może korzystać z […]

Pozycja dominująca przedsiębiorcy


W rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pozycja dominująca przedsiębiorcy to sytuacja, w której przedsiębiorca ma możliwość zapobiegania skutecznej […]