^
Logo

Antykorupcyjny środek karny

| 1 listopada 2022
Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie – Kodeks karny, zwanej dalej: k.k., funkcjonuje nowy środek karny, tj. zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów (art. 39 pkt 2aa k.k.). Celem ustawy wprowadzającej powyższy środek karny było zwiększenie skuteczności walki z korupcją.
 
Poza omówionym środkiem karnym, sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w wypadku każdego skazania za korupcję urzędniczą (art. 228 § 1 i 3–6 k.k. oraz art. 229 § 1 i 3–5 k.k.), płatną protekcję (art.230 § 1 i art. 230a § 1 k.k.), łapownictwo wyborcze (art. 250a § 1 i 2 k.k.), odpłatne fałszerstwo dokumentu urzędowego (art. 271 § 3 k.k.), odpłatne nadużycie uprawnień kierowniczych (art. 296a § 1 i 2 k.k.) oraz utrudnianie lub udaremnianie przetargu (art. 305 § 1 i 2 k.k.).
 
Wszelkie zmiany służące przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym oraz zwiększeniu jawności i transparentności życia publicznego należy oceniać pozytywnie.
 
Pozostaje mieć nadzieję, że środek ten będzie rzadko stosowany ze względu na brak takiej potrzeby, a sama jego obecność w systemie prawnym skutecznie zniechęci do czynów korupcyjnych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także