^
Logo

Aplikacja mObywatel

| 7 sierpnia 2023
Przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234) weszły w życie co do zasady 14 lipca 2023 r. Ustawa kompleksowo reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunkami jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji.
 
Oczywiście korzystanie z samej aplikacji jest dobrowolne, a przy tym bezpłatne. Jej używanie niesie natomiast pewne korzyści. Przede wszystkim nowe przepisy zrównują pod względem prawnym dokumenty cyfrowe obsługiwane w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie, w tym mobilny dokument tożsamości zwany „dokumentem mObywatel” (odpowiednik dowodu osobistego). Zawiera on dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Dla potwierdzenia tożsamości wystarczy zatem jedynie urządzenie mobilne, a nie wyłącznie tradycyjny dowód osobisty.
 
Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach, w większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel. Przykładowo w aplikacji mObywatel udostępniane są usługi skierowane do kierowców, właścicieli pojazdów, tj. mPrawo Jazdy, Punkty Karne, mPojazd.
 
Dane z mPrawa Jazdy mogą okazać się przydatne przy wypożyczaniu samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów, przy zakupie ubezpieczenia lub podczas kontroli drogowej (zazwyczaj policja samodzielnie dokonuje potwierdzenia posiadanych uprawnień).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także