^
Logo

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

| 3 sierpnia 2020

Ministerstwo zdrowia pracuje nad projektami zmian w rozporządzeniach ministra zdrowia dotyczących przyznawania kobietom ciężarnym bezpłatnych leków.

 

Lekarz chcący przepisać bezpłatne leki dla pacjentki wpisze na recepcie kod uprawnień „c”. Bezpłatne leki będą finansowane z budżetu Państwa a nie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego względu, prezes NFZ będzie musiał comiesięcznie zdawać ministrowi zdrowia sprawozdania z zapotrzebowania na leki.

 

Projekty zmian wejdą w życie dopiero po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ponieważ konieczne będą prace dostosowawcze wykonane przez NFZ. Aktualnie prace nad zmianami są na etapie konsultacji społecznych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także