^
Logo

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

| 29 listopada 2021
W dniu 22 listopada 2021 r., w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2098, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.
 
Zgodnie ze zmianą legislacyjną od 23 listopada 2021 r. szczepieniami ochronnymi przeciwko grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 objęto wszystkie osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia.
 
Pierwotnie szczepionka była przeznaczona dla 13 grup osób wskazanych do szczepienia z racji narażenia w sposób szczególny na zakażenie wirusem grypy przez wykonywane obowiązki zawodowe (w tym m.in. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, żłobkach, placówkach oświatowych), miejsce pobytu (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, odziały opieki długoterminowej) lub wiek (osoby powyżej 75. roku życia).
 
Zmiana w tym zakresie wynika z niskiego zużycia szczepionek oraz braku konieczności wydłużenia czasu oczekiwania na szczepienie powyższych grup społecznych.
 
Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko grypie dedykowanej na sezon 2021/2022 do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania stanów magazynowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 
Szczepieniu poddać się można w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych oraz punktach szczepień, a w razie gdy stan zdrowia uniemożliwia dotarcie do tych miejsce – w miejscu pobytu osoby mającej poddać się szczepieniu. Koszt szczepionek zostanie pokryty z budżetu państwa.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także