^
Logo

Budynek wzniesiony na cudzym gruncie – przedawnienie roszczenia

| 15 sierpnia 2022
Zgodnie z art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dalej k.c., właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
 
Wątpliwości związane z powyższym przepisem sprowadzały się do kwestii przedawnienia roszczenia. Występujące w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do przedawnienia roszczenia właściciela gruntu (art. 231 § 2 k.c.) zostały jednak rozstrzygnięte w kierunku uznania, że nie ulega ono przedawnieniu.
 
Przedawnienie jest bowiem związane ze statusem samoistnego posiadacza – dopóki trwa posiadanie, możliwa jest realizacja roszczenia.
 
Sprawą zajął się Sąd Najwyższy, do którego trafiło pytanie czy żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, nabycia przez tego, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem, o którym mowa w przepisie art. 231 § 2 k.c. ulega przedawnieniu zgodnie z przepisem art. 117 § 1 k.c. i art. 118 k.c.
 
Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2021 r., sygn. akt III CZP 79/19, rozstrzygnięto: roszczenie właściciela gruntu określone w art. 231 § 2 k.c. nie ulega przedawnieniu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także