^
Logo

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

| 25 listopada 2022
Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447) powołana została jednolita w skali kraju jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (dalej: CBZC).
 
Nowa służba odpowiedzialna jest za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz wykrywanie i ściganie sprawców cyberprzestępstw. Kierowanie CBZC powierzono Komendantowi CBZC, jako organowi podległemu Komendantowi Głównemu Policji (bezpośredni przełożony policjantów CBZC).
 
Ustawa rozszerzyła katalog przestępstw, w przypadku których możliwe jest zastosowanie kontroli operacyjnej, m.in. o hacking komputerowy, czyli bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie danych informatycznych, sabotaż komputerowy – zakłócenie systemu czy oszustwo komputerowe.
 
Wydaje się, że kierunek rozwoju Policji, rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii jest rozwiązaniem pożądanym, przeciwdziałającym cyberprzestępczości.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także