^
Logo

Centralny Azyl dla Zwierząt

| 8 kwietnia 2024
Centralny Azyl dla Zwierząt uregulowany został ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375) – jest to państwowa jednostka budżetowa finansowana z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska (z siedzibą w Warszawiance, gmina Lesznowola, województwo mazowieckie).
 
Ustawa reguluje sprawy związane z czasowym przetrzymywaniem zwierząt oraz zapewnieniem opieki z uwagi na zatrzymanie w trakcie kontroli granicznych lub interwencji organów ścigania, stanowiących przedmiot postępowań sądowych, w szczególności karnych i wykroczeniowych lub administracyjnych, w tym celnych.
 
Do zadań Centralnego Azylu dla Zwierząt należy m.in.:
• transportowanie i czasowe przetrzymywanie okazów gatunków zwierząt;
• poddawanie zwierząt przyjętych do Centralnego Azylu dla Zwierząt kwarantannie lub izolacji,
• przekazywanie zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu dla Zwierząt innym podmiotom publicznym i prywatnym w kraju i za granicą.
 
Nie ulega wątpliwości, że omawiana instytucja jest niezbędna. Jednak jej powstanie opóźnione jest z uwagi na kwestie finansowe – pozostaje mieć nadzieje, że Centralny Azyl dla Zwierząt jednak zostanie uruchomiony jeszcze w 2024 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także