^
Logo

Czy powołanie operatora sieci komunikacji strategicznej nie zakłóci konkurencji na rynku telekomunikacyjnym?

| 1 marca 2021

Uzgodnienia, prowadzone w związku z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne, wzbudziły niepokój wśród funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Należy wskazać, że przygotowywana ustawa przewiduje powołanie nowego podmiotu – Operatora sieci komunikacji strategicznej – jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, będącej przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji. Podmiot ten zostanie wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia.

 

Niepokój przedsiębiorców budzi brak w projekcie ustawy zakazu konkurowania na rynku detalicznym operatorowi państwowemu. Wątpliwości próbował rozwiać Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Minister Cyfryzacji), w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazeta Prawna tłumacząc, że projekt ustawy szczegółowo określa do czego zostanie powołany nowy podmiot.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także