^
Logo

Czy pracownik może krytykować pracodawcę na forum internetowym?

| 4 lutego 2020

Pracownik może krytykować pracodawcę, ponieważ gwarantuje mu to zasada wolności wypowiedzi zapisana w Konstytucji. Jednakże internetowa krytyka pracodawcy może pociągać za sobą negatywne dla pracownika skutki, zwłaszcza jeżeli jej dozwolone granice zostaną przekroczone.

 

 

Po pierwsze pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę powołując jako podstawę swojej decyzji utratę zaufania do pracownika czy też naruszenie dbałości o dobro zakładu pracy. Pracodawca może również rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia (tj. w trybie dyscyplinarnym), gdy ten ujawnia w internecie informacje, które są objęte tajemnicą pracodawcy.

 

 

Ponadto pracownik może również ponosić wobec pracodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie cywilnoprawnym a także odpowiedzialność karną za przestępstwa zniesławiania i znieważenie.  Każdy ma prawo do rzeczowej merytorycznej krytyki, ale kwestionowanie decyzji pracodawcy przy użyciu słów obraźliwych czy wulgaryzmów wykracza poza granice takiej krytyki.

 

 

Źródło: https://bezprawnik.pl/krytyka-pracodawcy-w-internecie/

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także