^
Logo

Czym jest prokura?

| 20 maja 2020

Prokura to szczególny rodzaje pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca, także ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jednym z rodzajów prokury jest prokura samoistna dająca prokurentowi prawo do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy.  Prokura pozwala przedsiębiorcy ułatwić dokonywanie czynności prawnych, ponieważ prokurent jest uprawniony do reprezentacji przed sądami a także organami państwowymi, np. podatkowymi. Może on również w imieniu przedsiębiorcy zawierać umowy, składać oświadczenia o potrąceniu czy uznaniu długu.

 

Prokura daje szersze uprawnienia niż zwykły zarząd. Do skutecznego udzielenia prokury konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności i jej ujawnienie w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. Może być ona udzielona zarówno na czas określony lub bezterminowo. Przedsiębiorca może w każdej chwili odwołać prokurenta.

 

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/prokura-samoistna-czym-jest-jakie-daje-uprawnienia,500015.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także