^
Logo

Dlaczego warto doprecyzować pola eksploatacji utworu?

| 4 lutego 2020

Pole eksploatacji to określenie sposobu, w jaki utwór może być wykorzystywany. Nieprecyzyjnie określenie pół eksploatacji może powodować straty stron umowy o przeniesienie praw autorskich. Przykładowo traci twórca, który zgodził się na dość niskie wynagrodzenie, podczas gdy z jego projektu korzysta się na bardzo szeroką skalę.

 

Szczególnie często ma miejsce sytuacja, gdy zamawiający utwór pozostaje w przekonaniu, że wystarczy za utwór zapłacić, aby korzystać z niego w swobodny sposób. Jeżeli na przykład strony zamówią utworzenie logo na stronę internetową, a później zamawiający wykorzystuje je również na plakatach czy produktach, to używa je na większej liczbie pól eksploatacji niż zostało ustalone. W ten sposób narusza więc prawa twórcy, który może domagać się zaprzestania naruszeń lub odszkodowania. W celu uniknięcia sporów w tym zakresie twórca i zamawiający powinni dokładnie ustalić, gdzie utwór może być wykorzystywany.

 

Źródło: https://bezprawnik.pl/pola-eksploatacji-utworu/

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także