^
Logo

Dobry start w nowy rok szkolny

| 21 lipca 2023
Świadczenie „dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 
Wysokość świadczenia wynosi 300 zł, a warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosku przez matkę, ojca, opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz studentów.
 
Wnioski o świadczenie „dobry start” przyjmuje ZUS, który również przyznaje i wypłaca świadczenie. W związku z rokiem szkolnym 2023/2024 rozpoczęcie przyjmowania wniosków zaczęło się 1 lipca 2023 r.
 
Wnioski składane są tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe wnioskodawcy.
 
Warto pośpieszyć się z samym wnioskiem ponieważ jego złożenie w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także