^
Logo

Dodatek elektryczny – wniosek tylko do 1 lutego 2023 r.

| 23 stycznia 2023
Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadziła dodatek elektryczny, przysługujący odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 
Warunkiem otrzymania dodatku jest, aby główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane było właśnie energią elektryczną, a samo źródło zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r.
 
Warunek będzie spełniony również w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków po tej dacie.
 
Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1.500 zł (wypłata nastąpi do 31 marca 2023 r.).
 
O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r., po tym okresie wnioski pozostaną bez rozpoznania.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także