^
Logo

Dodatnia wartość firmy (goodwill) a PCC

| 13 września 2022
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży – podstawą opodatkowania jest w tym przypadku „wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego” (art. 6 ust. 1 pkt 1 PCC).
 
Nie ulega wątpliwości, że podlega opodatkowaniu m.in. sprzedaż całego przedsiębiorstwa. Sporną kwestią była natomiast podstawa opodatkowania, problem sprowadzał się do ustalenia czy zaliczyć do niej należy dodatnią wartość przedsiębiorstwa (goodwill).
 
W ujęciu matematycznym jest to różnica między ceną sprzedaży przedsiębiorstwa a sumą wartości pozostałych składników majątkowych tego przedsiębiorstwa, a w ujęciu ekonomicznym – wskaźnik wartości rynkowej przedsiębiorstwa (potocznie to zapłata za renomę sprzedawanego przedsiębiorstwa).
 
 
Przez długi czas poglądy judykatury w powyższym względnie nie były jednolite. Problem został rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w sposób korzystny dla nabywców przedsiębiorstw.
 
Zgodnie z uchwałą NSA z 21.02.2022 r., sygn. akt III FPS 2/21, dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a PCC.
 
Sąd doszedł do przekonania, że tzw. goodwill nie jest ani rzeczą, ani prawem majątkowym, nie jest bowiem związany z żadnym uprawnieniem mającym swe źródło w przepisach prawa, jak również nie odpowiada mu żaden obowiązek świadczenia lub powstrzymywania się od określonych działań przez inne podmioty.
 
Pomimo wymiaru finansowego wartość firmy nie jest zatem prawem majątkowym, a w rezultacie nie powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania PCC.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także