^
Logo

Domniemanie prawne

| 4 marca 2024
Oczywiste jest, że dobrze jest wiedzieć na pewno. Nie zawsze jednak jest to możliwe, wtedy wnioskujemy, przyjmujemy sądy – co do których nie mamy wątpliwości.
 
Celem domniemania (wg słownika języka polskiego domniemanie to domysł, przypuszczenie) jest ustalenia właściwego stanu faktycznego albo uznanie pewnej czynności za zaistniałą (fikcja prawna, np. fikcja doręczenia korespondencji).
 
Domniemanie prawne może mieć dwie postaci:
• należy domniemywać stan A (np. przy współwłasności domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe) lub
• jeżeli A, to domniemywa się inny stan B (np. w razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe).
 
Zgodnie natomiast z procedurą cywilną domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd. Mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.
 
Domniemania oddziałują także na rozkład ciężaru dowodu, wpływając na sytuację stron postępowań sądowych. Domniemanie prawne może bowiem służyć może wzmocnieniu sytuacji niektórych stron, zależnie od sytuacji procesowej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także