^
Logo

Dzieci pozostawione bez nadzoru w czasach zdalnego nauczania

| 6 lipca 2020

Po rozpoczęciu zdalnego systemu nauczania w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych okazało się, że tysiące dzieci nie uczestniczy w lekcjach online. Uczniowie nie łączyli się przez internet z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

 

Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje się ubóstwo, które pociąga za sobą brak komputerów czy płynnie działającego internetu, ale również brak nadzoru nad dziećmi. Gdyby nie pandemia, nieobecność uczniów na zajęciach byłaby kontrolowana przez nauczycieli, lecz także kuratorów sądowych.

 

Jednakże w czasie zarazy działalność kuratorów sądowych została bardzo ograniczona przez względy bezpieczeństwa. Zwłaszcza w zakresie działalności kuratorów w tzw. terenie, ponieważ wywiady środowiskowe istotnie ograniczono. W konsekwencji spora część dzieci została pozbawiona dostępu do edukacji.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także