^
Logo

E-doręczenia z opóźnieniem

| 1 lutego 2024
Przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2320, z późn. zm.) weszły w życie w 2021 roku. Regulacje te miały zapewnić obieg dokumentów w postaci elektronicznej zarówno w administracji publicznej, jak i obrocie gospodarczym. Ustawodawca przewidział wdrażanie systemu e-doręczeń etapami.
Za sprawą ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2699) wydłużono jednak po raz kolejny czas na wdrożenie e-doręczeń. Zmiany wynikają z braku gotowości technicznej po stronie operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej) do wykonywania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
 
Podmioty publiczne będą obowiązane więc stosować e-doręczenia najwcześniej od 30 marca 2024 r. a najpóźniej od 1 stycznia 2025 r. – termin zostanie podanym w Komunikacie przez Ministra Cyfryzacji.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także