^
Logo

In vitro będzie finansowane z budżetu

| 12 lutego 2024
Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2730) umożliwiła finasowanie ze środków publicznych leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
 
Minister właściwy do spraw zdrowia został obowiązany do opracowania, wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.
 
Każdego roku na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności przeznaczana będzie kwota nie mniejsza niż 500 mln zł. Pierwszy program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności zostanie opracowany i uruchomiony już od 1 czerwca 2024 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także