^
Logo

Inflacja w wykroczeniach przeciwko mieniu

| 11 grudnia 2023
Od 1 października 2023 r. zmianie uległy przepisy regulujące wykroczenia przeciwko mieniu, zawarte w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119, z późn. zm.; dalej KW).
 
Zmiana polega na podwyższeniu wartości mienia, którego zagrożenie rodzi konsekwencje w postaci wykroczenia. Dotychczasowa granica oddzielająca wykroczenie od przestępstwa była ustalano w kwocie nieprzekraczającej 500 zł, obecnie jest to 800 zł.
 
Granica ta dotyczy kradzieży lub przywłaszczenia (art. 119 KW), kradzieży leśnej (art. 120 KW), paserstwa (art. 120 KW) oraz niszczenia lub uszkadzania cudzej rzeczy (art. 124 KW). Oznacza to, że od 1 października 2023 r. przywołane powyżej czyny jeżeli dotyczą mienia do 800 zł kwalifikowane są jedynie jako wykroczenia.
 
Zmiany wydają się niekonsekwentne z dotychczas obraną przez ustawodawcę drogą zmierzającą do zaostrzenia przepisów karnych. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będą stanowić zachęty do popełniania wykroczeń.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także