^
Logo

Istota spółki partnerskiej

| 27 kwietnia 2023
Spółka partnerska to spółka osobowa. Posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych (może nabywać we własnym imieniu prawa i zaciągać zobowiązania), oraz zdolność sądową (może pozywać i być pozywaną).
 
Najistotniejszą cechą tej spółki jest możliwość jej tworzenia tylko w celu wykonywania wolnego zawodu. Reprezentantami wolnego zawodu mogą być radcowie prawni, ale nie tylko.
 
Wolny zawód wyróżniają następujące cechy: jest wykonywany profesjonalnie, zawodowo przez świadczenie usług typowych, działalność jest wykonywana na własny rachunek, wymaga szczególnego wykształcenia lub umiejętności związanych z wykonywanym zawodem, działalność jest prowadzona samodzielnie i osobiście – innym przykładem wolnego zawody może być np. architekt.
 
W spółce partnerskiej może być wykonywany więcej niż jeden wolny zawód. Przepisy odrębne dotyczące wykonywania poszczególnych wolnych zawodów mogą przewidywać jednak ograniczenia w tym zakresie.
 
Przykładowo radcowie prawni mogą wykonywać zawód w spółce partnerskiej, w której partnerami są wyłącznie: radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także