^
Logo

Koniec epidemii – trwa stan zagrożenia epidemicznego

| 24 maja 2022
Ogłoszone zostały rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r.: w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 1027) oraz w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028). Rozporządzenia weszły w życie 16 maja 2022 r.
 
Z uzasadnień rozporządzeń wynika, że nastąpiła poprawa stanu epidemiologicznego na obszarze kraju, gwałtownie zmniejszyło się rozprzestrzenianie zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 
Z tego względu od 16 maja 2022 r. zastąpiono ogłoszony stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Powyższe działanie jest wynikiem wniosku o odwołanie stanu epidemii, który Główny Inspektor Sanitarny skierował do Ministra Zdrowia 4 maja 2022 r.
 
Drugie z rozporządzeń przewiduje obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla:
• osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osób wykonujących czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
• osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
• studentów kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust.1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807).
 
Podkreślenia wymaga, że również 16 maja weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1025).
 
Zmiany te podtrzymują dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy, przy czym obowiązywać będą one już nie w stanie epidemii, a w stanie zagrożenia epidemicznego. Zakończenie stanu epidemii skutkować będzie natomiast pozbawieniem części ulg w sferze podatkowej.
 
Przykładowo, właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł w przypadku ich wynajmu, wydzierżawienia lub oddania do używania na podstawie innej podobnej umowy muszą liczyć się z zapłatą podatku od przychodów z budynków od czerwca 2022 r. (zwolnienie wygasa z końcem miesiąca, w którym odwołano stan epidemii).
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także