^
Logo

Krajowa Sieć Onkologiczna

| 24 maja 2024
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej określa m.in:
• organizację i zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej;
• zasady i sposób monitorowania jakości opieki onkologicznej;
• zasady funkcjonowania i zadania Krajowej Rady Onkologicznej, zwanej dalej „Radą”;
• zasady prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 
Celem Ustawodawcy jest zapewnienie każdemu pacjentowi onkologicznemu, niezależnie od miejsca zamieszkania, kompleksowej opieki opartej o jednakowe standardy i wysoką jakość.
 
Ustawa wprowadziła również obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta, co umożliwia wprowadzenie w razie potrzeby koniecznych poprawek do systemu.
 
Krajowa Sieć Onkologiczna to jedna z najważniejszych inicjatyw Narodowej Strategii Onkologicznej, której budżet na lata 2020-2030 wynieść ma aż 5,2 mld zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także