^
Logo

Krajowy Rejestr Sądowy

| 17 maja 2024
Rejestr („KRS”) składa się z:
• rejestru przedsiębiorców;
• rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
• rejestru dłużników niewypłacalnych.
 
Warto zauważyć, że rejestr jest jawny. Każdy ma więc prawo dostępu do zawartych w nim danych (również w formie elektronicznej). Oznacza to, że rejestr zawiera szereg interesujących danych, które możemy uzyskać o naszym partnerze biznesowym, czy kontrahencie. Tym bardziej, że domniemywa się prawdziwość danych wpisanych do rejestru.
 
Szczegółowy zakres podmioty i przedmiotowy Krajowego Rejestru Sądowego reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, z późn. zm.).
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także