^
Logo

Kurator osoby prawnej

| 12 maja 2023
Art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) reguluje instytucje kuratora osoby prawnej. Rozwiązanie to ma na celu ochronę wierzycieli osób prawnych.
 
Przepis dotyczy trybu postępowania w przypadku braku organów osoby prawnej lub braku w ich składzie, jeżeli brak ten uniemożliwia prowadzenie jej spraw lub jej reprezentowanie. W takiej bowiem sytuacji zadaniem kuratora jest umożliwienie podjęcia czynności prawnych z osobą prawną.
 
Kurator osoby prawnej w pierwszej kolejności powinien podjąć starania o powołanie organów. Jeżeli powołanie organów osoby prawnej nie będzie możliwe, to kurator powinien podjąć starania o likwidację osoby prawnej.
 
Kurator ma status przedstawiciela ustawowego osoby prawnej i zastępuje reprezentowanego, w zakresie swoich uprawnień, przy czynnościach prawa materialnego oraz w postępowaniu sądowym. Informacja o powołaniu i odwołaniu kuratora podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w stosunku do podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także