^
Logo

Kwestionowania ojcostwa dziecka poczętego z in vitro

| 5 marca 2020

W ostatnich dniach lutego tego roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, zgodnie z którą powództwo prokuratora wytoczone w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego po urodzeniu się dziecka poczętego w ramach procedury in vitro w zastosowaniu komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy może być oddalone przez sąd jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (III CZP 56/19). Sąd Najwyższy jednocześnie stwierdził, że dobro dziecka jest jednym z podstawowych czynników branych pod uwagę przy ocenie, czy powództwo prokuratora pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

 

Uchwała zapadła na kanwie sprawy z powództwa prokuratora o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa byłego transseksualnego partnera matki, która zawarła nowy związek i wniosła o pozbawienia ojcostwa byłego partnera wpisanego do akt stanu cywilnego.

 

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/nieskuteczne-uznanie-ojcostwa-rola-prokuratora-i-dobro-dziecka,498211.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także