^
Logo

Ładowanie auta elektrycznego to dostawa towaru

| 10 lipca 2023
Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 r., sygn. akt C-282/22, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że ładowanie elektrycznego auta to dostawa towarów, a nie świadczenie usług.
 
Zależnie od przyjętej interpretacji różnie można było określić moment powstania obowiązku podatkowego, miejsce opodatkowania czy terminy dla wystawienia faktury VAT (stawka podatku w obu przypadkach jest taka sama).
 
Przyjmując, że ładowanie aut elektrycznych jest świadczeniem usług, podmiot zagraniczny będący nabywcą takich usług przejmował od polskiego podatnika obowiązek odprowadzenia podatku.
 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekając w sprawie pytania prawnego Naczelnego Sąd Administracyjnego wskazał, że ładowanie elektrycznego samochodu to jednak dostawa towarów, a nie wykonywanie usług.
 
W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że świadczeniem głównym jest dostarczenie energii do akumulatora pojazdu elektrycznego, tj. sprzedaż rzeczy. Wyrok oznacza, że firmy współpracujące z podmiotami zagranicznymi będą zobligowane do korekty rozliczenia podatku.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także