^
Logo

Luzowanie obostrzeń w czasie epidemii

| 29 marca 2022
Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340), stan epidemii trwa od dnia 20 marca 2020 r. Stan ten trwać będzie do odwołania, co dotychczas nie nastąpiło.
 
Od dnia 28 marca 2022 r., tj. od dnia wejście w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679) obostrzenia epidemiczne związane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uległy znacznym poluzowaniom.
 
Na skutek uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zniesione zostały m.in. obowiązek noszenia maseczek (wyjątek – podmioty lecznicze i apteki), izolacja domowa, kwarantanna graniczna i kwarantanny domowe dla współdomowników.
 
Osoby, które będą identyfikowane poprzez testy jako zakażone, będą na zwykłych zasadach otrzymywać zwolnienia lekarskie i mając świadomość zagrożenia będą musiały same izolować się w domu.
 
Izolacjami nie będzie zarządzać już Sanepid, który będzie prowadził wywiady epidemiologiczne i identyfikował zagrożenia. W momencie stwierdzenia zagrożenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa Sanepid będzie wprowadzał narzędzie w postaci kwarantanny.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także