^
Logo

Mandat za bałagan w aucie? Nie dla każdego…

| 23 kwietnia 2021

W ostatnich dniach zauważalne są dyskusje publiczne dotyczące możliwości karania kierowców za brak odpowiednich warunków higieny w aucie. Nie jest jednak prawdą, że za powyższe wykroczenie może zostać ukarany każdy kierowca.

 

Zgodnie z art. 117 § 2 ustawy – Kodeks wykroczeń przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za powyższe wykroczenie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 1624, z późn. zm.).

 

Od dnia 10 kwietnia 2021 r. za nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym grzywna może wynieść od 100 zł do 250 zł. Zmiana rozporządzenia uwzględniła potrzebę dostosowania jego treści do zmiany w art. 117 ustawy – Kodeks wykroczeń, tj. dodania wykroczenia stypizowanego w § 2 od 8 czerwca 2010 r.

 

Pojęcie przewoźnika powinno być rozumiane szeroko. Jest nim każdy podmiot zajmujący się zawodowo przewozem osób. Oznacza to jednak, że powyższe przepisy nie stanowią podstawy prawnej do ukarania kierowców za brak przestrzegania odpowiednich warunków higieny w aucie, użytkowanym w celach prywatnych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także