^
Logo

Można zasiedzieć las państwowy

| 14 lutego 2024
W odpowiedzi na pytanie prawne: czy art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1235) wyłącza możliwość nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy Sąd Najwyższy udzielił negatywnej odpowiedzi.
 
Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2023 r., sygn. akt III CZP 94/22, artykuł 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy.
 
Powyższe oznacza, że brak jest przeciwskazań do zasiedzenia lasu państwowego. Rozstrzygnięte zostały zatem wieloletnie wątpliwości dotyczące możliwości zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
Uchwała ma znaczenie dla osób, które starają się o stwierdzenie takiego zasiedzenia i są posiadaczami samoistnymi nieruchomości przez okres często dłuższy niż 30 lat (zasiedzenie w złej wierze).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także