^
Logo

Nagrody z loterii narodowego programu szczepień bez podatku

| 30 lipca 2021

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 13 lipca 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień” (Dz. U. poz. 1278).

 

Zgodnie z rozporządzeniem zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Programu Szczepień”, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 14 lipca 2021 r. do dnia 11 marca 2022 r.

 

Na zasadach ogólnych wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych itp., gdy jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 2280 zł (nagrody ponad tę wartość co do zasady są opodatkowane).

 

Oznacza to, że dzięki przywołanemu rozporządzeniu zwycięskie osoby, wcześniej zaszczepione przeciw COVID i zapisane do loterii, nie będą musiały odprowadzić podatku, mimo że część nagród ma znaczną wartość pieniężną, np. samochody.

 

Szczegółowe informacje dotyczące „Loterii Narodowego Programu Szczepień” dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/loteria

 

 

 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także