^
Logo

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

| 23 czerwca 2022
Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona została ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich (Dz. U. poz. 1229), której przepisy weszły w życie 10 czerwca 2022 r.
 
Tym samym Prezydent dał wyraz poparcia apelu przedstawicieli społeczności i władz samorządowych o upamiętnienie trzech powstań śląskich poprzez ustanowienie święta państwowego.
 
Z preambuły ustawy wynika, że została uchwalona ku czci bohaterów – uczestników trzech Powstań Śląskich, którzy w latach 1919–1921 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej.
 
Dzień 20 czerwca ustanowiony został Narodowym Dniem Powstań Śląskich, data ta nawiązuje do daty wkroczenia do Katowic w 1922 r. wojska polskiego na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim.
Zastrzeżenia jednak wymaga, że nie będzie to dzień wolny od pracy – podobnie jak w przypadku wcześniej ustalonego Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie poszerzył bowiem katalogu dni wolnych od pracy, wymienionych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także