^
Logo

Nie ma konieczności włączania kierunkowskazu przy wjeździe na rondo

| 12 marca 2020

Orzeczenia zapadły na kanwie egzaminu na prawo jazdy w Lublinie, podczas którego egzaminator stwierdził błąd polegający na niezasygnalizowania zmiany kierunku jazdy w lewo podczas wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Od takiej decyzji egzaminatora odwołał się kandydat, na skutek czego egzamin został unieważniony decyzją marszałka województwa, którą zaaprobowało SKO stwierdzając, że przy wjeździe na rondo kierujący zachowuje dotychczasowy kierunek ruchu, a zmiana tego kierunku następuje dopiero przy opuszczaniu ronda.

 

Egzaminator zaskarżył obie decyzje do sądu, zarzucając im błędną wykładnię przepisów. WSA w Lublinie oddalił skargę egzaminatora,  zauważając, że jeżeli egzaminowany kierowca  przed wjazdem na rondo zajął skrajny lewy pas jezdni, to przy wjeździe na rondo nie musiał zmieniać pasa i włączać lewego kierunkowskazu. Pod koniec lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok WSA w Lublinie, oddalającego skargę egzaminatora od decyzji  o unieważnieniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

 

 

Źródło: https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/303039952-Na-rondo-wjezdzamy-bez-kierunkowskazu—zapadl-prawomocny-wyrok-NSA.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także