^
Logo

Niekonstytucyjne przepisy o kosztach w elektronicznym postępowaniu upominawczym

| 12 maja 2020

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uregulowania pozbawiające stronę pozwaną prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych w EPU są niezgodne z Konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne SO w Lublinie, który powziął w wątpliwość zgodności z ustawą zasadnicza art. 104a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Stosownie do tej regulacji w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów umożliwiających złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Takie ograniczenie miało na celu skrócenia elektronicznego postępowania upominawczego. Zdaniem SO przepis prowadzi do zamknięcia drogi sądowej stronie pozwanej, której nie stać na pokrycie kosztów sądowych na przykład w postaci wydatków związanych z wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty.

 

Źródło: https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/304299919-Trybunal-przepisy-o-kosztach-w-sadzie-elektronicznym-sa-niekonstytucyjne.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także