^
Logo

Niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS sankcjonowane grzywną?

| 1 lutego 2021

Warto przypomnieć, iż na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne muszą informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło.

 

Obowiązek ten dotyczy umów, które zawarte zostały po 31 grudnia 2020 r. Informacje te ZUS ma wykorzystywać w celach statystyczno-analitycznych. Nie dotyczy on umów o dzieło zwartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, a także zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonywanie przez nie usług, które wchodzą w zakres ich działalności. Wyłączeniu spod tego obowiązku podlegają także podmioty i jednostki organizacyjne, które nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek.

 

Naruszenie obowiązku przekazywania w/w informacji może stanowić podstawę do wystąpienia przez ZUS z wnioskiem do sądu o nałożenie grzywny. To sąd właśnie decydował będzie, czy w danym przypadku zachodzą podstawy do ukarania, biorąc pod uwagę m.in. społeczną szkodliwość czynu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także