^
Logo

Niezmiennie zmienny czas

| 18 października 2021
Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono czas urzędowy, jest nim czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania.
 
W myśl zaś art. 3 powyższej ustawy Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego, uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie.
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów precyzyjnie określa moment wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego.
 
Czynności te powszechnie znane są jako „przestawianie czasu”, co pozwala na dłuższy sen o jedną godzinę w ostatnią niedzielę października wymuszając jednak krótszy sen o jedną godzinę w ostatnią niedzielę marca.
Obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się dwa konkurencyjne projekty ustaw w sprawie rezygnacji z cyklicznego wprowadzania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasu letniego środkowoeuropejskiego.
 
Pierwszy z projektów wpłynął do Sejmu RP 24 września 2021 r. i przewiduje pozostanie przy czasie letnim środkowoeuropejskim, drugi zaś wpłynął do Sejmu RP 5 października 2021 r. i przewiduje wprowadzenie na obszarze RP czasu środkowoeuropejskiego.
 
Wprowadzenie zmiany czasu miało przynieść korzyści w postaci oszczędności energii elektrycznej, co obecnie według projektodawców nie jest już osiągane.
 
Ponadto w uzasadnieniach projektów wskazano, że zmiana czasu przynosi negatywny wpływ na działalność przedsiębiorców i funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Czy przestawimy zegarki 31 października 2021 r., a jeśli tak to czy ostatni raz jak zwykle pokaże czas.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także