^
Logo

Notatniki służbowe Straży Miejskiej na śmietniku

| 20 sierpnia 2020

Inspektor ochrony danych osobowych Straży Miejskiej w Warszawie zgłosił naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych polegające na nieodpowiednim zabezpieczeniu 24 notatników służbowych strażników miejskich pracujących w Warszawie.

 

Notatniki te zostały znalezione przez dozorcę w wiacie śmietnikowej jednego z warszawskich osiedli i zawierały dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania. Były to dane z lat 2013-2016 dotyczące interwencji Straży Miejskiej w regionie VII w Warszawie.

 

Sytuacja powoduje ryzyko naruszenia praw obywatelskich, ponieważ dane uzyskane przez osoby niepowołane do ich przetwarzania mogą prowadzić do kradzieży tożsamości, oszustw finansowych lub naruszenia tajemnic prawnie chronionych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także