^
Logo

Nowe terminy płatności składek ZUS

| 18 lutego 2022
Od rozliczeń za styczeń 2022 r. obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS za poprzedni miesiąc:
• do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
• do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, itd.;
• do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych.
 
Pamiętać należy, że wspólnik: spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej za okres od stycznia 2022 r. będzie zobowiązany do rozliczania i opłacania składek na własne ubezpieczenia w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.
 
Omówiona zmiana wynika z nowelizacji art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także