^
Logo

Obowiązki kierowców w czasie przymrozków

| 8 listopada 2022
W zależności od warunków pogodowych kierowca powinien przed uruchomieniem samochodu zadbać o jego odpowiednie przygotowanie. Obecna, zmienna aura może powodować, że o części z tych obowiązków zapominamy lub je bagatelizujemy.
 
Wedle art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
• nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
• nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
• nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;
• nie powodowało niszczenia drogi;
• zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
• nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.
 
Oznacza to, że kierowca powinien pozbyć się z szyb auta lodu lub śniegu, z całej szyby dla dostatecznego pola widzenia kierowcy. Dotyczy to zarówno lodu, jak i śniegu czy też innych obiektów niebędących skutkiem zjawisk pogodowych zalegających np. na dachu samochodu.
 
Wskutek zaniechania wykonania tego obowiązku, nieusunięty lód w czasie jazdy będzie pod wpływem temperatury całego pojazdu ulegał skruszeniu i opadaniu na jezdnię. Warto więc przed rozpoczęciem jazdy autem w warunkach zimowych poświęcić czas dla uniknięcia nie tylko mandatu, ale przede wszystkich zadbania o bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także