^
Logo

Od 1 stycznia 2024 r. zmiany w rejestracji aut

| 29 grudnia 2023
Od 1 stycznia 2024 r. na mocy zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegnie obowiązek przerejestrowania auta po jego zakupie. Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o rejestrację auta w terminie 30 dni od dnia:
• nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
• sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
Organy zajmujące się przyjmowaniem informacji o kupnie pojazdu (starostwa powiatowe, urzędy miasta bądź urzędy dzielnicy w przypadku Warszawy) nie będą przyjmowały już samego zgłoszenia nabycia pojazdu.
 
Ponadto właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
• zbyciu pojazdu;
• zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 
Dodatkowo w sposób sztywny określona będzie wysokości kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Dotychczas wysokość kary wynosiła od 200 zł do 1000 zł (organ miał w tej kwestii luz decyzyjny). Od nowego roku w zależności od długości okresu nieprzerejestrowania auta oraz faktu czy uchybienia dokonała osoba fizyczna, czy przedsiębiorca wysokość kary wynosić będzie od 500 zł do 2000 zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także