^
Logo

Od 9 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowa wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek maksymalnych

| 27 kwietnia 2020
Zgodnie z art. 359 § 2 k.c., jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Biorąc pod uwagę, że stopa referencyjna NBP obecnie tj. od 9 kwietnia 2020 r. wynosi 0,5 punktu procentowego, wysokość odsetek ustawowych kształtuje się aktualnie na poziomie 4%.
 
Przepis art. 359 k.c. wskazuje także na wysokość odsetek maksymalnych. Stosownie do § 21. tego artykułu, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Wobec czego od 9 kwietnia 2020 r. odsetki maksymalne wynoszą 8,00% (zamiast wcześniejszych tj. przed 17 marca 2020 r. – 10,00%).
 
Źródło: https://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/3645400,Zmiana-wysokosci-odsetek-od-9-kwietnia-2020-r.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także