^
Logo

Oddanie krwi uprawnia do czasu wolnego od pracy

| 4 lutego 2020

Z gestem oddania krwi związane są różne przywileje, do których należy czas wolny od  pracy (bądź zajęć w szkole). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy reguluje uprawnienia pracownika dotyczące czasu wolnego za oddanie krwi, ale także za czas poświęcony na niezbędne badania zalecone przez stację krwiodawstwa, która ma kompetencje do wskazania z ilu godzin (czy też całego dnia) ma być zwolniony od pracy dawca.

 

Warto wiedzieć, że w niektórych zawodach wymagających wysokiej koncentracji można świadczyć pracę dopiero po dwunastu godzinach od momentu oddania krwi. Jeżeli stan zdrowia nie pozwala na oddanie krwi, potencjalnemu dawcy wystawia się zaświadczenie potwierdzające pobyt w stacji krwiodawstwa.

 

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/3100730,Oddanie-krwi-a-dzien-wolny-od-pracy.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także