^
Logo

Odszkodowanie za hałas dla sąsiada lotniska

| 10 kwietnia 2023
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 28 października 2022 r., sygn. akt III CZP 100/22, właścicielowi nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania, o której mowa w art. 135 Prawa ochrony środowiska, nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości odpowiedniego klimatu akustycznego, jeżeli koszty te nie zostały poniesione.
 
Orzeczenie jest niekorzystne dla właścicieli nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk bowiem dla uzyskania stosownego odszkodowania najpierw powinni oni ponieść koszty związane z zapewnieniem w swoim budynku odpowiedniego klimatu akustycznego.
 
W pierwszej kolejności pozostaje zatem zniwelowanie generowanego skutków przekroczenia dopuszczalnego hałasu przez lotnisko, a dopiero wówczas zaktualizuje się możliwość ubiegania się o odszkodowanie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także