^
Logo

Odwołanie darowizny jest skuteczne dopiero w momencie zawiadomienia o tym obdarowanego

| 23 marca 2020

Sąd Okręgowy w Sieradzu stwierdził, że nie dochodzi do automatycznego odwołania darowizny w momencie, kiedy obdarowany okazał się rażąco niewdzięczny. Darczyńca musi w ciągu roku od powzięcia informacji o przyczynie odwołania darowizny skutecznie zawiadomić o odwołaniu darowizny obdarowanego, w taki sposób, by mieć pewność, że adresat oświadczenia się z nim zapoznał.

 

Sąd wyraził opisane wyżej stanowisko na kanwie sprawy kobiety, która chciała odwołać darowiznę przyznaną córce z uwagi na jej rażącą niewdzięczność polegającą na tym, że córka zostawiła jej pod opieką dwójkę wnuków i wyjechała do Holandii, zrywając kontakt z matką i swoimi dziećmi, wobec czego pozostawiła matkę w trudnej sytuacji materialnej. Kobieta musiała utrzymywać siebie i wnuków z niskiej emerytury. Sąd uznał, że zawiadomieniami powódki o odwołaniu darowizny nie było skuteczne z  powodu braku aktualnego adresu obdarowanej córki, do której oświadczenie to nigdy do niej nie dotarło.

 

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/so-obdarowany-razaco-niewdzieczny-ale-trzeba-mu-o-tym-powiedziec,498499.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także